Företagsledning

Nicklas Norin
Delägare, CEO samt kund- och affärsansvarig 

Nicklas Norin grundade tillsammans med sina syskon Bemanningskoncernen Resurs Bemanning som innefattar IT-Resurs och EkonomResurs. Nicklas Norin har under sina 13 år i bolaget haft en rad olika roller, bl.a. inom försäljning, rekryteringskonsult, konsultchef, affärsområdeschef, VD och marknadschef. Den röda tråden i dessa roller är försäljning samt affärs- och kundansvar med ett genuint intresse för att hitta nya och intressanta samarbetsformer mellan kund och leverantör. Detta arbete har syftat till att hitta synergier som leder till ökad konkurrenskraft, flexibilitet och lönsamhet för alla parter.

08 - 34 50 05
nicklas.norin@atiendo.se 

Thomas Durrani
Delägare, CTO samt konsult- och partneransvarig

Thomas Durrani har mer än 10 års erfarenhet som systemutvecklare, främst inom EPiServer men även inom andra webbplattformar som WordPress, Umbraco, etc. Thomas har även jobbat som projektledare och Teamleader med ansvar för att nyrekrytera systemutvecklare och driva systemutvecklingsgrupperingar där han även har haft personalansvar.

08 - 34 10 05
thomas.durrani@atiendo.se