Våra värderingar

Ordet Atiendo betyder ”Vi deltar” eller ”Vi är närvarande” – betydelser som har blivit våra ledstjärnor. Detta tar sig uttryck i vår företagsfilosofi som går ut på att i alla lägen göra det lilla extra.

Vi strävar efter att alltid överträffa våra kunders och underkonsultbolags förväntningar. Alla Atiendos intressenter är lika viktiga och får vårt fulla engagemang, deltagande och närvaro.

Vår affärsidé

Atiendo ska genom hög kunskap och engagemang skapa nya affärsmöjligheter för våra kunder och underkonsultbolag genom att matcha de bästa konsulterna med de roligaste uppdragen.

Vår vision

Atiendo skall vara Stockholms främsta konsultförmedlare inom systemutveckling och det naturliga första-valet hos våra kunder och underkonsultbolag.