Interaktionsdesigner (UX)

Vi söker för kunds räkning en person som kan hjälpa oss ta fram bra och användarvänliga lösningar utifrån de krav som verksamheten har. Då kunden nu är i produktionsfasen så är det en pragmatiskt ”doer” som vi letar efter, inte en strateg. De arbetsuppgifter vi primärt ser framför oss framgår av förfrågan. Då vi bygger mycket av vår framgång i detta projekt på samarbete så värderar vi om personen är en riktig lag-spelare.

Bakgrund

Kunden driver sedan över ett år ett förändringsprogram. Programmet kommer att realisera, för kunden, helt nya koncept och lösningar och en stor del av organisationen är intimt inblandad i kravställande och lösningsdesign. En stor del av arbetet består av att ta fram ett egenutvecklat systemstöd, benämnt Rask, som ska stödja ovanstående verksamhetsprocesser.

Arbetsuppgifter / efterfrågad kompetens

Projektet behöver nu förstärkas med ytterligare kompetens kring användbarhet & interaktionsdesign. En person som kan hjälpa oss ta fram bra och användarvänliga lösningar för de krav som verksamheten har och därmed hjälpa oss säkerställa att Rask blir användarvänlig och relevant utifrån ett användarperspektiv.

Personen kommer att vara en del av kärnteamet i programmet som består av projektledare, förändringsledare, verksamhetsanalytiker, lösningsarkitekt, systemarkitekt, UX-resurs och kravanalytiker. Ett bra samarbetet med den UX-resurs som redan finns i programmet är en nödvändighet.

Vi söker en person som med startpunkt i det material som redan finns framme (vi är mitt i produktionsfasen) kan hjälpa oss att:

 • beskriva arbetsflöden i systemet (vilka sidor, vad visas/händer när man…) genom text och bild/skiss
 • skissa upp specifika sidor i systemet (ex. placering av fält, så funkar knappar, beskrivning av vad som händer när man gör si resp. så)
 • göra enklare prototyper vid behov (som bl.a. kan användas för användartester)
 • vara delaktig i kravinsamlingsarbetet med verksamhetspersoner och kravanalytiker
 • löpande identifiera lösningsmönster och utifrån dessa uppdatera den manual av designprinciper som är påbörjad och som summerar de övergripande tankar och regler kring interaktionsdesign som finns

Har personen även kompetens inom grafisk design är det meriterande (även om detta inte på något sätt är ett krav för rollen).

Du ska:

 • ha kompetens kring hur man bygger bra användargränssnitt (teoretiskt och praktisk erfarenhet)
 • inte vara en strateg utan en pragmatisk ”doer”
 • vara kommunikativ och ha bra driv/motor
 • kunna rita enkla och tydliga skisser
 • vara en teamspelare som gillar samarbete och bollande av ideér
 • kunna samarbeta med annan UX-resurs i projektet
 • vilja ha ett nära samarbete med kravanalytiker och utvecklingsteam
 • kunna facilitera diskussioner så att värdefulla perspektiv kan fångas upp effektivt

Du bör även ha erfarenhet av att bygga komplexa interna system för daglig användning. 

Vi värdesätter om du som individ:

 • har ett eget driv och mod
 • har viljan att utveckla dig själva och din omgivning och tar stort ansvar för helheten
 • sätter grupp/team före individ, dvs ge och ta, förklara och övertyga, prioritera och enas
 • är prestigelös, dvs tycker det är ok att släppa dina egna idéer om det finns andra som har en bättre idé
 • är tillräckligt noggrann i ditt arbete 
 • har viljan att förankra designlösningar och att få alla med på tåget

Arbetet inom programmet bedrivs agilt, dvs vi har som mål att leverera ofta (och skriva systemkrav i samma takt), att kommunicera mycket och ofta, att reflektera och lära oss längs vägen etc.

Vi värdesätter att det är rätt individ framför snabb tillgänglighet.

Utvecklingsteamet sitter i Falun och övriga samarbetsresurser i Stockholm. Verksamheten finns spridd över hela landet. Resor till primärt Falun kommer att krävas i någon/några gånger per månad.

Praktiskt

Önskat startdatum: snarast

Önskat slutdatum: 30 april 2017 (med möjlig förlängning)

Omfattning: 100%

Om uppdraget

Startdatum:
Omgående
Slutdatum:
2017-04-30
Omfattning:
100%
Svarsdatum:
Omgående
Plats:
Stockholm

Kvalifikationer:

HTML CSS3 Design JavaScript AngularJS Agile-development

Dela:

Bli en del av nätverket och ta del av våra uppdrag

Ange ditt namn, e-post och telefonnummer så kontaktar vid dig inom kort.

Ladda upp